Millised on teie teadmised välimeediast?

Mida suuremas asustatud kohas elate, seda rohkem ümbritseb teid väliskeskkonnas reklaam. Mõelge korraks läbi enda teekond kodust tööni. Kui olete väikeettevõtte omanik alevikus, saate ilmselt rahulikult asula ühest otsast teise minna ilma ühtegi reklaamtahvlit nägemata (v.a. kaupluse, apteegi jmt. sildid) Kui aga astute kodust välja Tallinnas Mustamäel ja sihiks on kontor kesklinnas, kulgete mööda lugematul hulgal välimeediareklaamidest.

Välimeediast üldiselt

Välimeediaks/välireklaamiks nimetatakse tinglikult kõiki avalikus ruumis asuvaid meediapindasid. Turundusmaastikul on levinud ingliskeelne lühend OOH ehk Out-of-Home ehk outdoor media. Tänapäeval jagatakse välireklaam tehnoloogia põhjal kaheks: trükitud välimeedia ja digitaalne välimeedia. Erinevaid reklaamiformaate on palju, neid vaatleme põhjalikumalt  allpool.  Tihti kasutatakse välimeediat toetava kanalina mõne teise meediakanali kõrval. Või siis tehakse massiivne välireklaamikampaania ja lisatakse vähesel määral online- , raadio-, või trükireklaame.

Välimeedia on üks parimaid kanaleid, kui soovite teha lokaalset reklaami. Soovides tuua kliente oma poodi, autoremonditöökotta või kohvikusse, täidab välimeedia pind ettevõtte ligiduses hästi oma ülesannet.

Välireklaam on hea väljund ka lastele ja noortele suunatud turundustegevuste levitamisel.

Välireklaam Eestis

Eestis oli välimeedia reklaami rahaline maht 2018.a. 16% kogu reklaamiturust. https://www.kantaremor.ee

Välimeedia mahud on üsna stabiilsed. Ainult aastatel kui toimuvad valimised, tõuseb alati välireklaami osakaal sest valimiskampaaniates kasutatakse palju suuri välimeedia pindu.

Välireklaami hinna sisse kuulub ka kohaliku omavalitsuse reklaamimaks nendes omavalitsustes kus see on kehtestatud.

Erinevaid OOH pindasid müüvaid ettevõtteid on Eestis palju, suuremad neist on JCDecaux ja ClearChannel, kellel on portfellis mitmeid erinevaid tooteid, http://clearchannel.ee; https://www.jcdecaux.ee

Kõige suurem välireklaamide kontsentratsioon on Tallinnas, sealt ei puudu ükski Eestis olemas olev välireklaami formaat. Tartu, Pärnu ja Narva kaetus erinevate välimeedia pindadega on ka päris hea ning kampaania saab tehtud suuri välimeedia firmasid kasutades. Teistes linnades reklaami osta soovides tuleb sageli üles leida kohalikud ettevõtted.

ClearChannel ja JCDecaux kasutavad välireklaami mõju mõõtmiseks rahvusvahelist programmi Outdoor Impact, millega saavad anda iga konkreetse kampaania ligikaudse kontaktide arvu.

Formaadid

  • Reklaamtahvel ehk billboard, enamasti posti otsas asuv reklaampind. Levinuim mõõt on 6 x 3 m. Asuvad linnades. Reklaam trükitakse PVC-plakatile.
  • Piilarid on kolmekülgsed reklaampostid, ühele postile pannakse 3 plakatit. On olemas „nõgusad“ piilarid ja ümarpiilarid (reklaam on klaasi taga). Erinevaid firmasid kasutades on piilaritega võimalik katta kõik Eesti linnad. Reklaam trükitakse paberile.
  • Bussiootepaviljonides ja valgusvitriinidel (citylight) olev reklaampind on sees valgustatud, suurusega 1,2 x 1,8m. Enim pindasid on Tallinnas ja Tartus. Reklaam trükitakse paberile.
  • Reklaam ühistranspordil. Ja ühistranspordi sees. Kasutusel on väga erinevaid variante: terve buss või tramm on reklaamiks kujundatud, reklaamid busside külgedel või tagaosas, kleepsud ja hängerid busside, trollide sees. Kõige rohkem kasutatakse transpordireklaame Tallinnas
  • Suured reklaamid majaseintel sobivad brändinguks. Asukohad muutuvad tihedamini kui mõne teise formaadi puhul, sest iga asukoha leping sõlmitakse selle maja esindajaga kus reklaam asub. Trükitakse PVC-plakatile.
  • Rippkangad ehk pingutatud bännerid on trosside külge kinnitatud PCV-palaktid, suuremalt jaolt mõõdus 6 x 3 m. Rippkangad kasutatakse Tallinnas ning asukohad on suurte ristmike juures, eesmärgiga tabada autosõitjaid.
  • Suurtahvlid on ClearChanneli toode. Suurusega 4,2 x 2 m tahvlid asuvad 12nes Eesti linnas. Reklaam trükitakse enamasti paberile.
  • Prügikastireklaam on Tallinnas laternapostide külge kinnitatud prügikastid mille külgedele müüakse reklaami. 0,5m x 0,7m suurused reklaampindu on Tallinnas 2056, tegemist on ClearChanneli tootega.
  • LED-ekraanid on linnapildis üsna uus nähtus, nende arvukus aastatega järjest tõuseb. Ekraanid on erinevate suurustega. Operaatoreid on mitmeid ning kaetud on kõik suuremad Eesti linnad. Võrreldes trükitud välireklaamiga on ekraanide suur eelis operatiivsus ning väiksed digiplakatid valmistamise kulud. Reklaamklipi standardpikkus on 10 sekundit.

Ülaltoodu on ülevaade enam levinud välimeedia formaatidest. Lisaks on võimalus osta reklaame näiteks rannakabiinidele, treileritele mis viiakse sinna kuhu klient soovib, ekraanidele ühistranspordis jne.

Nagu näha, on võimaluste hulk suur ning sealt enda reklaamidele sobilike välja valimine paras pähkel.  Reklaamiformaadi valikul peab arvestama kampaania eesmärgiga, ajastusega, kujundusega, eelarve võimalustega.

Soovid abi?

Kampaaniat planeerides võib ette tulla ka hulk väikseid küsimusi, millele kõrvalseisjana kohe vastust ei tea. Näiteks:

Miks on sama bussipaviljonide kampaania aprillis kallim kui veebruaris?

Miks mõnikord pole välipinnad valgustatud?

Juba on esmaspäeva hommik, miks mu reklaam veel üleval ei ole?

Kas saan kampaaniat alustada nädala sees?

Kas võin plakatile panna ainult venekeelse teksti?

Kas saan reklaami teha Tartu linnaliinibussides?

Soovi korral saan aidata Teid välimeedia kampaania formaatide valikul, reklaamikampaania kokkupanemisel ning haldamisel.

Võtke julgesti ühendust, räägime!

Vaatamiseks

Siin on paar linki välireklaami Case studyde´le

Nutella EXCITE Case Study

McDonalds McFlurry ice creams

Geniaalsete ja naljakate välireklaamide TOP :

Funny Outdoor Ads