Internetiturunduse trendid Eestis 2019

Interneti kaudu toimetatav turundustegevus on olnud kogu aeg kiirete muutuste tuules. Erinevaid kanaleid ja võimalusi on palju, orienteerumine selles vallas võib eemalseisja jaoks olla keeruline.

Brit Mesipuu reklaamifirmast Milos palus Eesti (digi)turunduse ekspertidelt hinnangut 2019 aasta suundumuste kohta. Oma arvamuse andis 13 inimest. Vt. siit: https://milos.ee/kasulik/

Alljärgnevalt teen Briti lahkel loal nendest arvamustest kokkuvõtte.

 • SEO

Ettevõtjad uuendavad aktiivselt oma veebilehti. Kodulehe optimeerimise vajadust teadvustatakse järjest rohkem. Samas ei tegeleta SEO-ga järjepidevalt. Priit Kallas ütleb: „ on aeg SEO-le eraldada vähemalt 10 kuni 15 protsenti turundusele kuluvast ajast ja eelarvest“.

 • Sisuloome

Sisu loomine kodulehele muutub veelgi tähtsamaks, sest inimesed teevad järjest rohkem tootetel/teenusele taustauuringut. Oma kodulehel saab bränd näidata ennast nii nagu ise soovib. Kui ükskõik millisest reklaamikanalist tulles satub inimene kehvale kodulehele, pole sellest kasu. Kvaliteetne sisu eeldab läbimõeldud sisustrateegiat.

 • Facebook

Facebook on endiselt Eesti ettevõtja (eriti just väikese ja keskmise suurusega firma) peamiseks kanaliks, seal on kõige lihtsam endale jälgijaid saada. Samas toimus Facebookis 2018.aastal uudistevoo tekkimise põhimõtte muudatus (uudistevoos ilmub rohkem isiklikku sisu ehk sõprade ja perekonna poolt tehtud sissekandeid, vähem avalikke ehk brändide poolt tehtud postitusi) olukorra, kus ettevõtete postituste orgaaniline katvus vähenes kiiresti. See omakorda nõuab firmadelt suuremaid rahalisi panuseid oma sõnumite edastamiseks.

Facebook´il ülemaailmselt praegu kaks probleemi, mis tuleb ületada – usalduskriis seoses andmeleketega ja noor, pealekasvav põlvkond, kelle seas ei ole Facebook enam populaarne kanal. FB peab leidma viisi, kuidas ennest noortele atraktiivseks teha. Vastasel juhul on ühel hetkel Facebooki kasutajaskond liiga vana ning suured brändid hülgavad selle kanali, reklaamiraha kaob ja Facebook võib leida end samas reas Orkuti, Rate jt. kadunud keskkondadega.

 • Instagram

Instagram on reklaamikanalina muutunud populaarsemaks. Aga seal toimetamine on üsna ajamahukas, strateegiline lähenemine kampaaniale on võimalik ainult #hastage kasutades.  Instagram jääb Timo Porvali arvates enamasti ainult suurte brändide mängumaaks.

 • Reklaami hind

Hinnad Facebookis ja Googles järjest kasvavad. Turundajad, kes on oma tegevused kontsentreerinud ühele kanalile, võivad sattuda raskustesse – rahaliselt peab järjest rohkem panustama, aga tulemused pole piisavad. Täpsem mõõtmine muutub veelgi tähtsamaks. Google on kasutusele võtnud lifetime value, mis võtab arvesse ka Googlest tulnud kliendi tulevikuoste.

 • Influencerid ehk mõjutajad

2018.a. räägiti palju influenceritest. Kui mingi nähtus muutub aga liiga massiliseks, hakkab see oma mõju kaotama. Selle vältimiseks tuleb tõsta sisu kvaliteeti, liiga läbinähtavatest mõjutajatest hakatakse väsima. Läbimõeldud plaan, pikemaaegsem koostöö ja vastastikune aktiivne suhtlus võiksid olla märksõnad, mis influencer turundust iseloomustavad.

 • E-maili turundus

Pakkumistega e-kirju avatakse üha vähem, aina raskem on märkimist väärivaid tulemusi saavutada. E-maili turunduses ongi praegu 2 suunda. Masspostitused – lootuses et ehk keegi ikka loeb ja tegutseb. Segmenteerimine – kirjad kindlale sihtrühmale, kategooriale. Segmenteeritud kampaaniad on kallid, kuid oluliselt paranevad tulemused tasuvad kõik investeeringud ära.

 • Podcastid

Prognoositakse podcastide populaarsuse märgatavat kasvu. Poscast pakub personaalsemat tunnetust kui raadio ja see on hea võimalus turundajatele jõuda oma brändiga sobiva inimeseni.

 • Häälotsing

Voice marketing on Eestis veel tundmatu asi, aga muu maailm liigub kiiresti häälotsingu kasutamise suunas. Arvatakse, et 2020 tehakse pooled otsingutest (ingliskeelne keeleruum) häälotsinguga.  Me enam ei kirjuta teksti otsingulahtrisse, vaid ütleme otsingusõna kõva häälega välja. Me enam ei räägi telefoni kaudu teise inimesega, vaid me räägime telefoniga.

 • Klient

Ettevõtja jaoks on kõige efektiivsem püüda kinni need inimesed, kellega on korra juba kontakt olnud. Olemasolevale kliendile on lihtsam müüa kui uut otsida. Enda meelde tuletamiseks on mitmeid eri võimalusi – poolelijäänud ostukorvid, tähtpäevade meeldetuletused, aegunud kliendikaardid, perioodiliste ostude ning korraliste hoolduste meeldetuletused jmt. automaatteavitused on asi, mille käimalükkamine on lihtne, kuid mis teenib end kiiresti tagasi.

 • Turundusstrateegia

Ettevõtte areng ja turundus käivad käsikäes. Loodetavasti tuleb aina juurde juhte, kes annavad turundusjuhile rohkem volitusi või süvenevad ise senisest enam reklaami- ja turundusmaailma. Läbimõeldud kommunikatsioonistrateegia ning järjepidev töö on edu võti. Hea turundus on integreeritud, hõlmates nii lühiajalisi müügikampaaniad kui pikaajalist brändingut, samuti erinevaid turunduskanaleid. Kõik kanalid tuleb toimima panna samade põhisõnumite edastamise nimel.

Kokkuvõte põhineb järgnevate ekspertide arvamustel:

Priit Kallas – Dreamgrow digiturunduse strateeg, Hando Sinisalu – Best Marketing International, Erki Heinsaar – Mediabrands Digital CEO, Jaan Kruusma – 7Blaze Firestarter ja sotsiaalmeedia mentor, Brit Mesipuu – Milos OÜ sisulooja ja koolitaja, Timo Porval – digiagentuur Lavii turundusstrateeg, Mikk Orglaan – turundusplatvormi Mailbow tegevjuht, Meelis Tomson – blogija, turundaja, blogiturunduse edendaja, Karl Pae – ePPC juht ja Google Adsi strateeg, Rene Rumberg – Turundusmentor @ European Innovation Academy + sTARTUp Day turundustiimi liige, Tiina Tali – Coop Panga turundus- ja kommunikatsioonijuht cooppank.ee, Erkki Markus – Smaily asutaja ja tegevjuht, Kristjan Raude – IMPACT 80/20 asutaja

Originaalintervjuud on lugemiseks alljärgnevatel linkidel agentuuri Milos kodulehel:

https://milos.ee/eksperdid-ennustavad-mida-toob-aasta-2019-internetiturunduses/

https://milos.ee/eksperdid-ennustavad-2019-aasta-internetiturunduses-vol2/

https://milos.ee/eksperdid-ennustavad-2019-aasta-internetiturunduses-vol3/

https://milos.ee/eksperdid-ennustavad-2019-aasta-internetiturunduses-vol-4/

Internetiturundus on laiahaardeline ja väga detailirohke turunduse osa. Võrreldes n.ö. vanade meediatega (print, raadio, otsepost, välireklaam, TV) on internetis erinevaid võimalusi, tähelepanu nõudvaid teoreetilisi ja tehnilisi üksikasju tohutult palju. Ettevõtjad, ärge peljake pöördumist digiagentuuride poole – nad teevad teie elu lihtsamaks.