Sihtrühma analüüs – demograafiline kirjeldus, meediatarbimine

Potentsiaalse kliendi ehk sihtrühma tundmine on esmatähtis turundustegevuste tulemuslikuks elluviimiseks. Kuidas teha reklaami nii, et kampaaniasse valitud meediakanalid toimiks efektiivselt just vajalikule kliendirühmale? Tunnetuslikule teadmisele on alati soovitav lisada konkreetne analüüs.

Sihtrühma analüüsi pakett sisaldab:

  • sihtrühma määratlemine koostöös ettevõtjaga + potentsiaalsete haaramata tarbijarühmade defineerimine
  • sihtrühma demograafiline kirjeldus ja rühma suuruse määramine
  • sihtrühma meediatarbimise analüüs – meediatüüpide tarbimine võrreldes Eesti keskmisega, erinevate meediakanalite TOP 15 sihtrühmas

Hind 495.00 + KM

Äriplaani turunduskommunikatsiooni plaan

Kui vajate abi olemasoleva või tulevase ettevõtte turundustegevuste kirjeldamisel äriplaani jaoks, saan pakkuda oma abi:

  • Reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 49.00 + KM
  • Turundusplaan: müügitoetusmeetmed, reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 75.00 + KM
  • Ettevõtte turunduse eesmärgid ja aastastrateegia, müügitoetusmeetmed, reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 185.00 + KM
  • Sihtrühma demograafiline kirjeldus aktsepteeritud uuringufirma andmete põhjal; Hind 38.00 + KM

Toodud hinnad on indikatiivsed ja sõltuvad töö mahust. Turundusplaani hinnakujunduse osaga äriplaanis tegeleb ettevõtja ise.

NB! Sihtrühma analüüse ja turunduskommunikatsiooni plaane teen ainult Eesti turu kohta

Turundus internetis

Otsimootorite reklaamid

Oma firma veebilehe ja toodete nähtavaks tegemine otsingumootorites on üks esimesi ning odavamaid samme tänapäeva turunduses. Koostan märksõna ja/või bännerreklaamide kampaaniaid Google´s. Vastavalt sihtrühma ja konkurentide tegevuse analüüsile panen paika eesmärgid. Sean kampaania üles ning edaspidi toimub pidev jälgimine, analüüs ning vajadusel parendamine.

Sisuturundus

Sisuturundusliku artikli, video või fotogalerii kaudu saab luua usaldusväärse sisu mille põhifookuses on ettevõte või tema toode, teenus. Koostan sisuturunduse strateegia ja tegevusplaani, organiseerin artikli kirjutamise pädeva ajakirjaniku poolt ja meediates avaldamise.

KÜSI LÄHEMALT

Teen koostööd mitmete erinevate uuringufirmade, veebiarendajate ja disaineritega

Disain ja sõnumid.

Loovkirjutus, sisutekstid. Reklaami visuaalne lahendus, logo. Brandbook. Trükised, trükkimine.

Uuringud.

Erinevad rahulolu-uuringud, kliendiuuringud, kommunikatsiooniauditid, fookusgrupiuuringud, kommunikatsiooniuuringud

PR-teenused

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine. Sõnumite ja tekstide loomine, meediasuhete korraldamine, PR-tugi kampaaniatele

Teenuste disain

Ettevõtte sisemiste protsesside ja kliendikogemuse kaardistamine, lahenduste pakkumine organisatsiooni paremaks toimimiseks