Pakett „Kuidas oma firmat reklaamida“

Personaalne, just Teie ettevõtte jaoks koostatud turundussoovituste pakett.

Koosneb järgmistest osadest:

 • hetkesituatsiooni kaardistamine
 • ettevõtte turundusalased eesmärgid
 • konkurentsisituatsioon
 • sihtrühma defineerimine ja lühianalüüs
 • kodulehe olukorra kontroll. Kas on kitsaskohti mis takistavad sujuvat kasutajakogemust ning ostu või päringu tegemiseni jõudmist.
 • Turundustegevuste nõuanded vastavalt Teie firma vajadustele: online-põhised reklaamid (Google Ads, sotsiaalmeediareklaamide tegevussuunad, display), offline-meedia kanalite (raadio, TV, print, välimeedia, otsepost) kasutuse vajadus ning sobilike soovitamine, muud võimalused ettevõtet või toodet turundada
 • Müügitaktikate lühisoovitused
 • Kokkuvõte tähtsamatest punktidest ning soovitatud tegevuste järjekord

Enne tööle asumist lepime kokku näost-näkku või online-kohtumise. 1 – 1,5 tunnise kohtumise käigus tutvun Teie ettevõtte eripäradega, räägime senisest turundustegevusest, konkurentidest ja murekohtadest ning soovitud eesmärkidest.

Projektijuhtimine kodulehe loomisel

Olen vahelüliks tellija ja kodulehe tegija vahel, võtan endal kanda kogu organisatoorse töö kodulehe loomise protsessi jooksul.

Peamised etapid

 • Vajadusel brändi väärtuste ideeloome ja visuaalse identiteedi ideed
 • Lähteülesanded disaineritele, veebilehe tehnilistele tegijatele.
 • Aitan valida sobiva koostööpartneri kodulehe tehniliseks loojaks
 • Kodulehel sobiva struktuuri loomine
 • Tekstilise sisu koostamine kliendi antud materjalide põhjal. Otsimootorite jaoks vajalike märksõnade olemasolu tekstides.
 • Metatekstide kirjutamine, sidumine Google Analytisciga
 • Kontroll, et veebilehe loojad on kõik detailid enne lehe lõpetamist üle kontrollinud – vaated erinevatest seadmetest ning erinevate resolutsioonidega ekraanidelt on korras. Lehe laadimiskiirus on hea. Lingid töötavad jpm.

Olen Teiega kodulehe loomise ideest kuni lehe eduka avaldamiseni. Te ei pea muretsema, et iga üksikasja pärast potsatab Teie postkasti uus küsimus. Sujuv ja asjatundlik koordinatsioon võimaldab Teil tegeleda oma põhitegevustega, mina hoolitsen firma uue veebilehe valmimise eest.

Sihtrühma analüüs – demograafiline kirjeldus, meediatarbimine

Potentsiaalse kliendi ehk sihtrühma tundmine on esmatähtis turundustegevuste tulemuslikuks elluviimiseks. Kuidas teha reklaami nii, et kampaaniasse valitud meediakanalid toimiks efektiivselt just vajalikule kliendirühmale? Tunnetuslikule teadmisele on alati soovitav lisada konkreetne analüüs.

Sihtrühma analüüsi pakett sisaldab:

 • sihtrühma määratlemine koostöös ettevõtjaga + potentsiaalsete haaramata tarbijarühmade defineerimine
 • sihtrühma demograafiline kirjeldus ja rühma suuruse määramine
 • sihtrühma meediatarbimise analüüs – meediatüüpide tarbimine võrreldes Eesti keskmisega, erinevate meediakanalite TOP 15 sihtrühmas

Hind 595.00 + KM

Äriplaani turunduskommunikatsiooni plaan

Kui vajate abi olemasoleva või tulevase ettevõtte turundustegevuste kirjeldamisel äriplaani jaoks, saan pakkuda oma abi:

 • Reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 59.00 + KM
 • Turundusplaan: müügitoetusmeetmed, reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 95.00 + KM
 • Ettevõtte turunduse eesmärgid ja aastastrateegia, müügitoetusmeetmed, reklaamikampaania meediavalikud ja eelarve; Hind alates 205.00 + KM
 • Sihtrühma demograafiline kirjeldus (Statistikaamet jm. allikad); Hind 38.00 + KM

Toodud hinnad on indikatiivsed ja sõltuvad töö mahust. Turundusplaani hinnakujunduse osaga äriplaanis tegeleb ettevõtja ise.

NB! Sihtrühma analüüse ja turunduskommunikatsiooni plaane teen ainult Eesti turu kohta

Turundus internetis

Otsimootorite reklaamid

Oma firma veebilehe ja toodete nähtavaks tegemine otsingumootorites on üks esimesi ning odavamaid samme tänapäeva turunduses. Koostan märksõna ja/või bännerreklaamide kampaaniaid Google´s. Vastavalt sihtrühma ja konkurentide tegevuse analüüsile panen paika eesmärgid. Sean kampaania üles ning edaspidi toimub pidev jälgimine, analüüs ning vajadusel parendamine.

Sisuturundus

Sisuturundusliku artikli, video või fotogalerii kaudu saab luua usaldusväärse sisu mille põhifookuses on ettevõte või tema toode, teenus. Koostan sisuturunduse strateegia ja tegevusplaani, organiseerin artikli kirjutamise pädeva ajakirjaniku poolt ja meediates avaldamise.

Teen koostööd mitmete erinevate uuringufirmade, veebiarendajate ja disaineritega

Disain ja sõnumid

Loovkirjutus, sisutekstid. Reklaami visuaalne lahendus, logo. Brandbook. Trükised, trükkimine.

Uuringud

Erinevad rahulolu-uuringud, kliendiuuringud, kommunikatsiooniauditid, fookusgrupiuuringud, kommunikatsiooniuuringud

PR-teenused

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine. Sõnumite ja tekstide loomine, meediasuhete korraldamine, PR-tugi kampaaniatele

Kodulehe loomine

Vana kodulehe uuendamine või täiesti uue lehe valmistamine kogenud veebimeistrite käe all.