Turundus internetis

Otsimootorite reklaamid

Oma firma veebilehe ja toodete nähtavaks tegemine otsingumootorites on üks esimesi ning odavamaid samme tänapäeva turunduses. Reklaamide eest maksate vaid juhul kui keegi nendele klikib. Koostan märksõna ja/või bännerreklaamide kampaaniaid Google´s. Vastavalt sihtrühma ja konkurentide tegevuse analüüsile panen paika eesmärgid. Sean kampaania üles ning edaspidi toimub pidev jälgimine, analüüs ning vajadusel parendamine.

Sotsiaalmeedia ja sisuturundus

Sisuturundusliku artikli, video või fotogalerii kaudu saab luua usaldusväärse sisu mille põhifookuses on ettevõte või tema toode, teenus. Koostan sisuturunduse strateegia ja tegevusplaani, organiseerin meediates avaldamise.
Ettevõtte Facebooki-strateegia koostamine. Abi Facebooki konto haldamisel – postitused, reklaamide ostmine jm.

KÜSI LÄHEMALT

Disaini- ja sõnumikoda Vaikus

 

Disain ja sõnumid

Loovkirjutus, sisutekstid. Reklaami visuaalne lahendus, logo ja CVI. Konverentsikujundus, esitlused, trükised, trükkimine

Uuringud

Erinevad rahulolu-uuringud, kommunikatsiooniauditid, fookusgrupiuuringud (üks kindel teema kindlale sihtgupile), kommunikatsiooniuuringud

PR-teenused

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine. Sõnumite ja tekstide loomine, meediasuhete professionaalne korraldamine, PR-tugi kampaaniatele

Teenuste disain

Ettevõtte sisemiste protsesside ja kliendikogemuse kaardistamine, lahenduste pakkumine organisatsiooni paremaks toimimiseks