Meediaplaneerimine – milline meediaplaan vastab turunduseesmärkidele?

Lähteülesande püstitamine

 • Mida te soovite kavandatava turunduskampaaniaga saavutada
 • Milline on konkurentsisituatsioon
 • Milline on kampaania taktikaline sõnum, ülesehitus (hea hind, tarbijamäng, tuntuse suurendamine)
 • Kas firmasiseselt on kõik kampaaniaks valmis (tooted kampaania alguseks saadaval, pood avatud, töötajad teadlikud jne.)
 • Loote selguse kampaania eesmärkide osas

Kliendianalüüs

 • Koostöös Teiega paneme paika kliendi profiili
 • Vajadusel põhjalikuma info tellimine (sihtrühma käitumuslikud omapärad, eelistused)
 • Seatud sihtgrupi meediatarbimine – millised meediatüüpe eelistab, kuidas meediakanaleid tarbib
 • Saate kindluse et sõnum reklaamitava toote või teenuse kohta läheb õigetele inimestele. Õige sihtrühm tagab ka parema tulemuse.

Koostan teile meediaplaani, võttes arvesse

 • Konkreetse reklaamikampaania eesmärk, näiteks müük või tuntus või registreerimine
 • Turusituatsioon teie tegevusvaldkonnas- kas olete ise „suur tegija“ või alles turule tulemas, kas konkurents reklaamide osas on tihe
 • Sihtrühma meediatarbimise harjumused, näiteks kas loeb hommikusi uudiseid ajalehest või mobiiltelefonist; kui palju vaatab televiisorit jne.
 • Meediakanalite eripärasid. Milline on tegevusele kutsuv, milline kanal sobib paremini tuntuse saavutamiseks; millist kanalit on efektiivne kasutada kõigi vanuserühmade kaasahaaramiseks jne.
 • Reklaamide ideid. Kui teil on juba olemas mõtted reklaamide teksti ja visuaali kohta, arvestan nendega meediatüüpide ja -kanalite valikul
 • Annan soovitused eelarve osas
 • Räägin läbi hinnad meediatega
 • Saate valmis meediaplaani kus on kirjas planeeritava kampaania maht, valitud meediatüübid ja -kanalid, reklaamide paigutus nendes, hinnad, planeeritav kontaktide arv, kampaania periood, ilmumiste kuupäevad kampaania jooksul.

Tehnilised tingimused ja reklaammaterjalide valmistamine

 • Kui olete koostatud meediaplaani kinnitanud, on vaja reklaamid valmis teha.
 • Selleks koostan reklaammaterjalide tehniliste tingimuste ja tähtaegadega info, mille põhjal disainer või reklaamiagentuur failid ette valmistab
 • Info sisaldab
  • plaanis olevate meediaväljaannete nimesid
  • tähtaegu (millal mingi konkreetne reklaamifail peab olema meediakanalis)
  • failide mõõte, mahte, muid tehnilisi tingimusi (näiteks millise laiendiga võib fail olla, milliseid programme peab kasutama telereklaamide failide puhul jne.)
  • ftp-aadresse või e-maili aadresse kuhu failid tuleb saata
 • Saate juurde palju aega, mille muidu oleksite kulutanud erinevate tehniliste tingimuste ja tähtaegade välja uurimiseks. Selles faasis suhtlevad meediaplaneerija ja reklaamide valmistaja omavahel, tellija ei pea oma aega panustama.

Meediaplaani elluviimine

 • Tellin teie reklaamid plaanitud meediaväljaannetesse
 • Kui mõni reklaamifail pole jõudnud õigeks ajaks meediasse, siis lahendan konfliktolukorra, suheldes faili valmistajatega
 • Kui juhtub et keset kampaaniat on erandkorras vaja reklaame vahetada või kampaania sootuks tühistada, tegelen ka sellega
 • Kontrollin et reklaamid ilmuksid ning kus võimalik, fikseerin nende ilmumise (fotod või ekraanitõmmised printmeedias, välimeedias, internetis
 • Võite olla rahulik! Teie kampaania on tellitud, algab plaanitud ajal ja tal hoitakse silma peal. Tekkivate jooksvate probleemidega tegeleb meediaspetsialist

Kampaania järelanalüüs

 • Teen kokkuvõtva dokumendi olnud kampaaniast (kirjeldus, näited reklaamidest, onlinereklaamide statistika analüüs)
 • Võimalus tellida reklaamide märgatavuse uuring sihtrühmas
 • Seatud KPI-de analüüs
 • Saate kasulikku teavet järgmisteks tegevusteks (eriti kui on tellitud uuring)

Muud reklaamikampaania planeerimisel vaja minevad teenused

Otsingumootorite reklaam, sisuturundus. Fookusgrupi uuringud, loovkirjutus, reklaamide disain, trükiste tootmine, kommunikatsiooniuuringud, PR suhtlus jm.