Ülevaade Google Search 2017 aasta otsingust

Ülevaade Google Search 2017 aasta otsingust: Millised teemad olid maailmale tähtsad aastal 2017, mis puudutasid inimesi kõige rohkem? Sellele võib vastuse saada just Google otsingutulemusi kokku võttes. 2017 võtmesõna oli inglise keeles HOW? Eesti keelde ümber panduna küsisõna erinevates lausetes muutub aga mõte on sama - kuidas olla ühiskondlikult aktiivne, osavõtlik ja teistega